• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Deutsch
"Закордонний" паспорт
Опубліковано 30 січня 2020 року о 17:35

Присутність дітей до 12 років

Присутність новонароджених дітей та дітей до 12 років при оформленні їм закордонного паспорта (та/або довідки про набуття громадянства України за народженням) НЕ ОБОВ'ЯЗКОВА.

У зв’язку з вищевказаним, для оформлення закордонного паспорта дітям до 12 років, просимо звертатися до установи обох батьків або одного з батьків (з нотаріально засвідченою, апостильованою та перекладеною на українську мову заявою-згодою іншого з батьків. У випадку, якщо один з батьків є іноземцем або особою без громадянства, заява не подається, надається копія паспорта).


Реєстрація набуття громадянства новонародженим дітям

Довідка про реєстрацію особи громадянином України є окремим документом. Для оформлення довідки та закордонного паспорта в один день, необхідно здійсними два окремих записи на прийом та подати два окремих комплекти документів (перелік документів для оформлення довідки за посиланням).


Фото дітей до 12 років

Обов'язкові критерії для успішного сканування та оформлення паспорта:

1. Кольорова фотокартка

2. Розмір 10х15 см

3. Білий фон

4. 70% обличчя


Заповнення документів 

Документи та бланки заяв необхідно обов’язково заповнити до прийому громадян та забезпечити наявність усіх необхідних копій. Зважаючи на велику кількість заявників та важливість надання швидких та якісних консульських послуг, у випадку відсутності повного пакету документів, консульська посадова особа може відмовити у вчиненні консульської дії,


Порядок подачі документів

Прийом громадян здійснюється виключно за умови попередньої реєстрації відвідувачів в системі МЗС України "е-Черга" та наявності підтвердження бронювання терміну на електронній пошті. Зареєструватися Ви можете за посиланням.


УВАГА! У випадку, якщо під час подачі пакету документів щодо оформлення нового закордонного паспорта заявник не подав заяву з проханням повернути йому попередній закордонний паспорт, заявник погодився з фактом, що його паспорт буде вилучено при отриманні нового згідно з чинним законодавством України.


Порядок отримання готового паспорта

Один з батьків, який подає документи для оформлення паспорта для виїзду за кордон у письмовій заяві, поданій у довільній формі, може визначити іншу особу (іншого з батьків, опікунів, піклувальників, повнолітніх сина чи дочку, рідних (повнорідних та неповнорідних) сестру, брата, діда, бабу) для отримання паспорта дитини до 16 років.

1. Заповнена заява.

2. Закордонний паспорт того з батьків, хто подає документи - оригінал та копії першої сторінки і сторінок з відмітками про перебування на консульському обліку та ПМП (якщо такі відмітки є). За відсутності закордонного паспорта подається внутрішній український паспорт;

3. Документ, який підтверджує легальність перебування на території Німеччини (як правило, Aufenthaltstitel як окремий документ або вклеєний в паспорт) одного з батьків (заявника) та дитини (у разі наявності) - оригінал та копія;

4. Довідка про реєстрацію особи громадянином України; Довідка не вимагається, якщо батьки дитини на момент її народження були громадянаи України. У цьому випадку додатково подається копія паспорта другого з батьків.

5. Свідоцтво про народження дитини – оригінал та копія. Видані в Німеччині свідоцтва про народження мають бути засвідченими штампом «АПОСТИЛЬ» (APOSTILLE) та перекладені на українську мову присяжним перекладачем. Переклад так само має бути засвідчений штампом «АПОСТИЛЬ» (APOSTILLE). Документи, видані органами інших іноземних держав мають бути засвідчені у встановленому порядку.

6. Одна кольорова фотокартка розміром 10х15 см на білому фоні з 70% обличчя.

7. Квитанція про сплату консульського збору (див. пункт Оплата)

8. Видруковане (або збережене на смартфоні) підтвердження про запис на прийом у цей день (надходить на електронну пошту, зазначену при реєстрації).

За письмовою заявою особи, поданої виключно під час подачі документів, анульований паспорт для виїзду за кордон може бути повернутий, тільки якщо в ньому проставлені одна чи декілька дійсних віз або якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі.

УВАГА! Просимо ознайомитися з інформацією у розділі "Перед прийомом (важлива інформація)"

1. Заповнена заява📎;

2. Попередній закордонний паспорт дитини (у разі наявності) - оригінал та копія першої сторінки і сторінок з відмітками про перебування на консульському обліку та ПМП (якщо такі відмітки є);

3. Закордонний паспорт того з батьків, хто подає документи - оригінал та копії перших сторінок і сторінок з відмітками про перебування на консульському обліку та ПМП (якщо такі відмітки є); За відсутності закордонного паспорта подається внутрішній український паспорт;

4. Документ, який підтверджує легальність перебування на території Німеччини (як правило, Aufenthaltstitel як окремий документ або вклеєний в паспорт) одного з батьків (заявника) та дитини - оригінал та копія;

5. Довідка про реєстрацію особи громадянином України; Довідка не вимагається, якщо батьки дитини на момент її народження були громадянаи України. У цьому випадку додатково подається копія паспорта другого з батьків.

6. Свідоцтво про народження дитини – оригінал та копія. Видані в Німеччині свідоцтва про народження мають бути засвідченими штампом «АПОСТИЛЬ» (APOSTILLE) та перекладені на українську мову присяжним перекладачем, переклад якого так само має бути засвідчений штампом «АПОСТИЛЬ» (APOSTILLE). Документи, видані органами інших іноземних держав мають бути засвідчені у встановленому порядку.

7. (У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку) одна кольорова фотокартка розміром 10х15 см на білому фоні з 70% обличчя.

8. Квитанція про сплату консульського збору (див. пункт Оплата).

9. Bидруковане (або збережене на смартфоні) підтвердження про запис на прийом у цей день (надходить на електронну пошту, зазначену при реєстрації).

УВАГА! Просимо ознайомитися з інформацією у розділі "Перед прийомом (важлива інформація)"

1. Заповнена заява;

2. Закордонний паспорт – оригінал та копія першої сторінки і сторінок з відмітками про перебування на консульському обліку та ПМП (якщо такі відмітки є);

За відсутності закордонного паспорта подається внутрішнй українськй паспорт у формі книжечки чи ID- картка;

3. Внутрішній паспорт – оригінал та копії сторінок з відміткою про останнє місце реєстрації (для осіб, які досягли 14-річного віку та не оформили виїзд на постійне проживання за кордон (ПМП);

4. Ідентифікаційний код;

5. Документ, який підтверджує легальність перебування на території Німеччини (як правило, Aufenthaltstitel як окремий документ або вклеєний в паспорт) - оригінал та копія.

6. Документ, що засвідчує місце реєстрації в Німеччині (Meldebescheinigung або Erweitertemeldebescheinigung) (для осіб, які не оформили виїзд на постійне проживання за кордон (ПМП); – оригінал та копія.

7. Квитанція про сплату консульського збору (див. пункт Оплата)

8. Видруковане (або збережене на смартфоні) підтвердження про запис на прийом у цей день                           (надходить на електронну пошту, зазначену при реєстрації).

УВАГА! Просимо ознайомитися з інформацією у розділі "Перед прийомом (важлива інформація)"

На додаток до необхідних документів для оформлення паспорта (див вище) потрібно подати:

 1. Документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентними органами Німеччини (або іншої держави, в якій втрачено або викрадено паспорт), що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення, та його копію. 

У Німеччині  документи  про втрату видаються поліцією (Polizei): у разі викрадення паспорта слід оформити у поліції відповідну заяву - Diebstahlanzeige; якщо паспорт загублено слід оформити заяву про втрату - Verlustanzeige.

Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта перебуваючи за кордоном, знайшла його, вона зобов’язана протягом доби здати знайдений паспорт для списання та знищення найближчій закордонній дипломатичній установі України.

У разі втрати особою, яка постійно проживає за кордоном, або викрадення у неї паспорта під час перебування в Україні оформлення та видача паспорта здійснюється територіальним органом або підрозділом ДМС.

Можливість обміняти закордонний паспорт на інше прізвище у Генконсульстві залежить від наявності у закордонному паспорті відмітки ПМП – Постійне проживання – Німеччина. Ця відмітка вноситься ДМС України або закордонною дипломатичною установою України на підтвердження оформлення процедури виїзду або залишення на постійне місце проживання за кордоном (ПМП).

Зверніть увагу, що видані Німеччиною безстрокові дозволи на проживання (unbefristeter Aufenthaltstitel, Niederlassungserlaubnis тощо) жодним чином не пов'язані з процедурою ПМП.

Отже, у залежності від наявності такої відмітки  у закордонному паспорті, який підлягає обміну у зв'язку зі зміною імені/прізвища, можливі два варіанти

  Якщо відмітка про ПМП наявна, закордонний паспорт просто обмінюється у Генконсульстві у порядку, наведеному на нашому сайті.

 Якщо відмітки про ПМП немає, слід буде спочатку обміняти на нове ім'я/прізвище внутрішній паспорт (лише на території України), а вже на підставі нього - закордонний (на території України або в Генконсульстві). Докладніше про це - нижче👇


Паспорт громадянина України (так званий внутрішній паспорт) видається кожному громадянинові України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства. В Україні – це Державна міграційна служба та її територіальні органи. ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА МОЖНА ЗАМІНИТИ ЛИШЕ В УКРАЇНІ.

Тобто, у разі зміни прізвища (імені), громадянин України зобов’язаний протягом місяця після зміни свого прізвища (імені) змінити паспортні документи на нове прізвище (ім’я). У разі зміни прізвища або імені особа може подати документи для обміну паспорта для виїзду за кордон в день подання документів для обміну паспорта громадянина України у зв’язку зі зміною прізвища або імені.

Якщо особа в день подання документів для обміну паспорта громадянина України у зв’язку зі зміною прізвища або імені не подала документів для обміну паспорта для виїзду за кордон, ДМС чи його територіальний орган або підрозділ, який отримав документи для обміну паспорта громадянина України, визнає паспорт для виїзду за кордон недійсним, про що протягом однієї доби інформує Адміністрацію Держприкордонслужби та Українське бюро Інтерполу.

У разі неподання особою протягом місяця з дати зміни інформації, внесеної до паспорта громадянина України (крім додаткової змінної інформації), документів для його обміну за наявності у ДМС відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу або розірвання шлюбу (під час якого змінено прізвище), зміни імені паспорт для виїзду за кордон, який підлягав обміну у зв’язку зі зміною прізвища або імені, визнається недійсним.

Задля уникнення проблем з обміном на території України паспортних документів внаслідок зміни прізвища/імені Генконсульство рекомендує такий

ПОРЯДОК ДІЙ:

1. Якомога швидше засвідчити документи про шлюб штампом апостиль (переклад документів українською краще зробити на території України, оскільки переклади, виконані на території Німеччини, також мають засвідчуватися апостилем). Якщо обставини, які призвели до зміни паспортних даних, настали більше ніж 30 днів тому, при поданні документів до уповноваженого органу - Державної міграційної служби (ДМС), Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або держпідприємства "Документ" (Паспортний сервіс) - доведеться сплатити адміністративний штраф за несвоєчасний обмін документів;

2. Звернутися до ДМС, ЦНАПу або "Паспортного сервісу"з метою обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон на шлюбне прізвище (при обміні закордонного паспорта слід написати заяву щодо залишення Вам попереднього закордонного паспорта в анульованому вигляді та сплатити відповідне державне мито);

3. Повертаючись з України до ФРН, надати органам паспортного контролю новий та старий паспорт для виїзду за кордон (а також візовий документ [Aufenthaltstitel], якщо він, звичайно, не внесений до паспорта, а був оформлений у вигляді сучасної пластикової картки). У будь-якому разі для обміну внутрішнього паспорта слід виїжджати на територію України, оскільки послуги з обміну національних паспортів не належать до компетенції закордонних дипломатичних установ України;

4. Після повернення до ФРН - звернутися до місцевих органів по роботі з іноземцями (Ausländerbehörde) щодо обміну візових документів на шлюбне прізвище на підставі нового паспорта для виїзду за кордон.

Якщо Ваш паспорт для виїзду за кордон буде вилучено під час обміну, то для повернення у ФРН у певних випадках може знадобитися звертатися до Посольства Німеччини за новою візою. Тому краще не забувати подати вищезгадану заяву про залишення анульованого попереднього паспорта заявнику.

Паспорт оформлюється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на 4 роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, – на 10 років.

Консульський збір за оформлення закордонного паспорта особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, складає 37 євро, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку – 120 євро (83 євро - оформлення паспорта + 37 євро - авторизована обробка даних).

Законодавством України передбачені пільги окремим категоріям громадян.

Увага! Консульський збір сплачується банківською дебетовою карткою (EC-Karte), емітованою у Німеччині, під час подачі документів в Генконсульстві

 

Закордонний паспорт виготовляється у строк до 90 днів (не враховуючи часу доставки).


Перевірити стан виготовлення закордонного паспорта можна за посиланням (у полі "Ідентифікатор сесії" необхідно вести код, зазначений на довідці).

Статус "ПРИБУВ ДО ЗДУ" означає, що документ готовий до видачі у нашій установі.

УВАГА! Статус "Виготовлений" не означає, що документ готовий до видачі, паспорт можна отримати тільки і виключно за наявності статусу "ПРИБУВ ДО ЗДУ".

подана у цьому розділі інформація НЕ стосується доставки паспортів, оформлених в центрах ДМС чи ДП "Документ" на території України.

Відповідно до пункту 71 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою КМУ від 07.05.2014 №152, персоналізовані бланки паспортів для виїзду за кордон за письмовою заявою та за рахунок коштів заявника можуть бути надіслані МЗС до закордонних дипломатичних установ міжнародним експрес-відправленням «DHL»  або «VFS.Global».

Інструкція про те, як замовити кур’єрську доставку через оператора «DHL»  та провести оплату міститься за посиланням: https://dhlportal.com.ua/dhl-portal/doc/helpdhl.pdf

Інструкція про те, як замовити кур’єрську доставку через оператора «VFS.Global»  та провести оплату міститься за посиланням: https://services.vfsglobal.com/upa/uk/ukr/apply-passport

 

Покрокова інструкція

1. Зверніться до Консульства та погодьте замовлення експрес доставки Вашого паспорту

Вам необхідно повідомити Консульство про бажання замовити послугу експрес доставки за Ваш рахунок, після чого необхідно підписати заяву.

Для дітей віком до 16 років один із батьків повинен заповнити заяву.

Якщо Ви вирішили замовити послугу дистанційно обов’язково необхідно в такому випадку завантажити заяву, підписати та надіслати на електронну адресу Консульства [email protected]. Заяву необхідно надсилати разом з квитанцією про сплату (див. крок 3).

2. Сплатіть збір за доставку (за тарифами поштового оператора).

Перейдіть на портал поштового оператора, щоб здійснити оплату за доставку. Зареєструйтеся на сайті компанії та введіть реквізити картки Visa або Mastercard.

Просимо уважно заповнити поля, а саме вхідний номер заявки (це номер ідентифікатора сесії з шести цифр, який Вам було видано консульською посадовою особою у день подачі документів), прізвище, ім'я та по-батькові власника паспорта, Ваш E-mail.

Далі необхідно обрати країну/місто знаходження Консульства України, куди необхідно замовити закордонний паспорт (Генеральне консульство України в Дюссельдорфі).

Після успішної сплати, на вказану електронну адресу Ви отримаєте квитанцію та підтвердження замовлення послуги.

3. Відправте квитанцію про сплату послуги та заяву на електронну скриньку консульства

Після здійснення успішної оплати, Ви отримаєте на вказану електронну адресу лист-підтвердження з квитанцією, яку необхідно далі надіслати на електронну адресу Консульства [email protected].

Після цього обов’язково потрібно роздрукувати та підписати заяву. Заява надсилається на електронну адресу Консульства разом із квитанцією про сплату.

Завантажити для дорослого "DHL Express" -  натисніть тут

Завантажити для дорослого "VFS.Global" - натисніть тут

Для дитини, яка не досягла 16-ти річного віку, один з батьків має заповнити заяву про доставку паспорта "DHL Express"натисніть тут

Для дитини, яка не досягла 16-ти річного віку, один з батьків має заповнити заяву про доставку паспорта "VFS.Global"натисніть тут

4. Очікуйте на виготовлення паспорту та доставку

Перевірити статус готовності паспорту на сайті passport.mfa.gov.ua  з технічних причин наразі неможливо. Про прибуття паспорту консульство повідомить Вас особисто, або через оголошення на офіційному сайті. 

5. Отримайте паспорт

Отримайте паспорт після прибуття у Генеральному консульстві України в Дюссельдорфі щочетверга без попереднього запису.

Статус «ПРИБУВ ДО ЗДУ» означає, що документ готовий до видачі у нашій установі.


УВАГА! Статус "Виготовлений" не означає, що документ готовий до видачі, паспорт можна отримати виключно за наявності статусу "ПРИБУВ ДО ЗДУ".

Видача готових паспортів — щочетверга та щоп'ятниці з 14:30 до 16:30 виключно за попереднім записом! 


При собі необхідно мати:

-паспорт громадянина України;
-довідку про оформлення закордонного паспорта, яку Ви отримали після оформлення;
-закордонний паспорт представника дитини;
-попередній закордонний паспорт (попередній паспорт підлягає вилученню).

Один з батьків, який подає документи для оформлення паспорта для виїзду за кордон у письмовій заяві, поданій у довільній формі, може визначити іншу особу (іншого з батьків, опікунів, піклувальників, повнолітніх сина чи дочку, рідних (повнорідних та неповнорідних) сестру, брата, діда, бабу) для отримання паспорта дитини до 16 років.

Закордонний паспорт, оформлений на ім'я дитини до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це одним з батьків на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.

 

При оформленні нового паспорта, попередній закордонний паспорт підлягає вилученню та анулюванню.

За письмовою заявою особи, поданої виключно під час подачі документів, анульований паспорт для виїзду за кордон може бути повернутий, тільки якщо в ньому проставлені одна чи декілька дійсних віз або якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі.

У випадку, якщо під час подачі пакету документів щодо оформлення нового закордонного паспорта заявник не подав заяву з проханням повернути йому попередній закордонний паспорт, заявник погодився з фактом вилучення та анулювання документа згідно з чинним законодавством України.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux